MENÜ

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

www.hurriyet.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 353.240.154
Genel Sıra No: 77
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 76
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
385.163.942 91 90
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
433.103.842 1 1
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.432.878.816 1 1
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.623.891.633 3 3
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
334.386.578 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-9.262.740 499 495
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
210 422 422
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.026 40 38
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 79.18 0.00 20.82
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası