MENÜ

Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

www.doksan.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 180.431.199
Genel Sıra No: 491
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 487
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
188.881.977 489 485
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.546.550 248 244
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.299.054 395 391
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
199.624.581 323 319
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.294.082 301 298
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.476.374 234 233
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
749 85 82
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası