MENÜ

Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.denizlicimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 265.894.598
Genel Sıra No: 249
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 247
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
268.145.537 299 296
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.092.384 288 284
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.904.764 153 150
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
389.191.013 111 109
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.059.171 98 97
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
76.280.485 87 87
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
259 324 320
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası