MENÜ

Demirören Gazetecilik A.Ş.

www.demirorengazetecilik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 192.437.147
Genel Sıra No: 466
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 462
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
197.777.424 473 469
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
49.469.522 320 316
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.552.538 33 32
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
361.602.526 132 130
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.172.262 50 50
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.231.743 472 468
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
329 278 274
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası