MENÜ

Demir Export A.Ş.

www.demirexport.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 383.320.226
Genel Sıra No: 36
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 36
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
383.350.226 94 93
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
193.652.806 13 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
835.179.270 19 19
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.867.218 48 48
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.609 301 301
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
741 89 86
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası