MENÜ

Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.canantekstil.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 289.179.322
Genel Sıra No: 191
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 190
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
312.357.947 205 203
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
92.094.268 146 143
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
169.667.736 108 106
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
292.687.684 195 193
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.089.467 92 91
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.460.748 119 119
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.322 71 71
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.030 39 37
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası