MENÜ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

www.bursacimento.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 251.326.326
Genel Sıra No: 287
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 285
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
255.638.894 329 326
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
102.702.335 112 109
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
365.499.534 21 21
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
463.935.285 70 69
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.113.687 237 235
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.803.220 262 261
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
801 400 400
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
313 292 288
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 61.45 0.00 38.55
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası