MENÜ

Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.

www.bagyaglari.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 292.156.569
Genel Sıra No: 188
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 187
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
333.009.678 168 166
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
124.224.578 66 63
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.743.658 291 287
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
229.018.300 266 262
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.969.098 192 191
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
51.388.669 180 179
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.795 358 358
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
127 442 438
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.00 25.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası