MENÜ

BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.

www.bastas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 362.051.310
Genel Sıra No: 62
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 61
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
372.824.728 116 114
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
99.607.759 123 120
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
424.719.328 15 15
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
591.488.604 44 44
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.453.734 166 165
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
53.148.084 171 170
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
206 379 375
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 87.9 12.1
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası