MENÜ

BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

www.baticim.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 380.976.612
Genel Sıra No: 39
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 39
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
494.704.156 18 17
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
105.997.927 104 101
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
616.550.747 5 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
976.861.267 12 12
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.195.803 41 41
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.221.497 18 18
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.195 119 119
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
404 227 223
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 76.77 0.00 23.23
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası