MENÜ

Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

www.alarkocarrier.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 285.748.933
Genel Sıra No: 202
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 200
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
673.745.454 7 6
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
167.419.517 24 22
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
401.951.369 17 17
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
583.529.245 45 45
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
61.688.064 53 53
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
67.335.230 107 107
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.236 164 164
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
615 122 119
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 43.2 42.03 14.77
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası