MENÜ

Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.

www.akimmetal.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 390.135.136
Genel Sıra No: 24
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 24
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
409.718.663 53 52
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
155.589.228 30 28
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
269.162.415 52 51
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
444.450.417 77 76
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
75.722.601 36 36
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
84.671.975 68 68
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
32.553 98 98
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
950 44 41
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 384 Taşıt Araçları Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası