MENÜ

Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.

www.akca.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 187.166.570
Genel Sıra No: 482
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 478
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
199.669.136 469 465
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.812.277 305 301
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
220.987.303 279 275
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
29.642.856 311 310
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
748 86 83
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Denizli Sanayi Odası