MENÜ

Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.

www.adel.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 193.021.317
Genel Sıra No: 464
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 460
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
425.958.150 41 40
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151.309.966 34 32
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201.867.422 87 86
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
497.587.499 63 62
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
28.177.469 143 142
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
88.377.981 53 53
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.755 318 318
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
438 205 201
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
329 329 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 56.89 15.4 27.71
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası