MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 89
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 88
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 26 25
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 7 7
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 4 4
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 30 30
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 4 4
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 3 3
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 19 19
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 20 19
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası