MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 489
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 485
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 487 483
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 73 70
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 57 56
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 196 194
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 30 30
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 183 182
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 262 262
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 276 272
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası