MENÜ

Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş.

www.yildizcam.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 165.130.935
Genel Sıra No: 418
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 413
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
211.240.747 301 296
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.082.447 354 349
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
162.699.252 324 319
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
608.009 422 418
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.968.184 302 300
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.908 265 265
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
543 151 148
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 362 Cam ve Camdan Mamul Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası