MENÜ

Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

www.unat.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 231.062.947
Genel Sıra No: 186
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 183
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
516.673.668 7 7
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.979.686 366 361
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.513.295 273 268
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
208.280.261 239 235
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
17.951.540 174 172
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.828.510 261 259
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.219 16 16
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
191 397 392
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası