MENÜ

Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.safyun.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 218.837.275
Genel Sıra No: 224
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 221
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
227.019.267 256 252
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.796.079 280 275
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
143.455.204 103 99
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
219.056.451 217 213
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.344.982 201 199
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.031.267 413 410
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.754 132 132
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
644 111 108
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası