MENÜ

Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş.

www.kagit.kombassan.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 273.223.910
Genel Sıra No: 71
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 71
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
299.382.491 84 82
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
405.331.199 12 12
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
526.790.519 31 30
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.070 323 323
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
454 198 195
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Konya Sanayi Odası