MENÜ

Gür İplik San. ve Tic. A.Ş.

www.guriplik.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 191.300.024
Genel Sıra No: 315
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 311
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
195.337.959 350 345
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.942.773 215 210
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
117.973.415 129 125
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
283.712.236 135 133
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
8.739.129 279 276
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
22.968.866 301 299
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.614 237 237
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
605 122 119
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası