MENÜ

Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

www.goltas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 305.172.202
Genel Sıra No: 11
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 11
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
320.665.919 46 44
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
323.093.105 18 18
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
636.668.771 21 20
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.285.167 194 192
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.723 170 170
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
434 208 204
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 31.12 0.00 68.88
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Isparta Ticaret ve Sanayi Odası