MENÜ

Ege Gübre Sanayi A.Ş.

www.egegubre.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 221.087.887
Genel Sıra No: 214
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 211
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
336.819.291 35 33
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.763.633 217 212
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
169.178.777 76 74
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264.476.061 154 151
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
38.925.792 69 68
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.214.570 77 77
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
957 386 386
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
201 383 378
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 54.00 0.00 46.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası