MENÜ

Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

www.bilkont.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 275.856.025
Genel Sıra No: 63
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 63
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
295.518.172 94 92
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
68.806.423 249 244
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
372.909.418 76 74
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.830 62 62
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
379 240 236
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
14 Giyim eşyalarının imalatı 322 Giyim Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası