MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 443
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 438
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 446 441
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 245 240
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 170 166
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 371 366
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 145 143
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 310 308
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 225 225
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 167 164
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası