MENÜ

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 236.540.483
Genel Sıra No: 13
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 13
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
316.546.249 20 19
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
147.594.842 3 3
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
473.686.375 5 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
580.842.910 13 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
103.053.848 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
66.381.997 17 17
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.571 50 50
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
798 61 59
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası