MENÜ

Magnesit A.Ş.

www.mas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 222.986.423
Genel Sıra No: 47
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 47
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
237.484.830 60 58
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
91.826.507 154 151
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
254.405.380 114 111
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
60.503 12 12
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
293 301 296
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 0.00 100.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Eskişehir Sanayi Odası