MENÜ

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

www.zoren.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 181.787.651
Genel Sıra No: 108
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 106
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
245.715.313 38 36
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-305.067.201 500 494
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
577.294.972 2 2
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.511.866.609 1 1
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-88.173.024 500 494
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
228.507.630 1 1
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.288 334 333
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62 477 471
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 97.01 2.99 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası