MENÜ

Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş.

www.kaltun.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 178.194.076
Genel Sıra No: 119
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 117
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
225.897.729 56 54
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.850.557 74 70
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
74.994.034 165 160
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
233.006.247 109 105
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.348.925 122 121
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
44.117.752 50 49
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.007 31 31
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
655 83 80
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
8 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 210 Madencilik ve Taşocakçılığı
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası