MENÜ

Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

www.destebasigrup.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 183.272.531
Genel Sıra No: 101
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 99
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
209.913.918 90 88
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.227.384 233 228
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
51.597.866 242 237
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
301.657.421 56 53
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.723.197 134 133
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.072.723 215 214
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
423 209 205
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası