MENÜ

Ankara Un Sanayi A.Ş.

www.ankaraun.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 219.241.111
Genel Sıra No: 12
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 12
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
249.898.607 34 32
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
23.768.486 354 348
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.287.334 56 55
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
221.833.379 123 119
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
2.160.155 310 306
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
21.902.978 165 164
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.081 222 221
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
200 372 366
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası