MENÜ

Akım Metal San. ve Tic. A.Ş.

www.akimmetal.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 175.408.497
Genel Sıra No: 130
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 128
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
181.019.685 174 170
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
61.970.314 83 79
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
111.219.292 87 84
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
169.008.566 194 189
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.655.640 93 92
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.444.404 122 121
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
26.400 116 115
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
688 78 75
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 381 Metal Eşya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası