MENÜ

İhlas Gazetecilik A.Ş.

www.ihlasgazetecilik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 99.419.518
Genel Sıra No: 459
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 454
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
101.316.114 473 468
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.179.396 130 126
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
171.181.764 30 29
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
211.803.787 95 92
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.861.721 218 216
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
13.182.629 277 275
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
930 384 383
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
522 154 151
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası