MENÜ

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

www.cuhadaroglu.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 101.467.203
Genel Sıra No: 445
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 440
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
113.380.713 420 416
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
34.033.521 220 216
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
102.247.827 87 84
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
140.107.285 231 227
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.044.727 151 149
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.543.182 233 233
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
9.440 261 260
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
319 273 267
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
24 Ana metal sanayii 372 Demir-Çelik Dışında Ana Metal Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası