MENÜ

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

www.cimtas.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 184.504.984
Genel Sıra No: 76
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 74
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
283.102.116 19 18
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151.582.449 2 2
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
369.527.226 5 5
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
413.969.371 14 13
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
104.963.106 1 1
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
110.887.422 2 2
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.699 364 363
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
923 49 46
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası