MENÜ

Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

www.safyun.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 191.356.849
Genel Sıra No: 54
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 52
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
195.028.208 107 106
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
54.431.232 85 82
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
103.486.704 86 83
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
182.684.609 140 137
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.114.544 97 97
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.675.751 93 93
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
63.910 28 28
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
726 82 79
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası