MENÜ

S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

www.taris.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 143.037.857
Genel Sıra No: 246
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 243
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
167.029.495 198 195
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.377.367 50 49
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
250.390.680 65 63
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
47.879 59 59
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
338 257 252
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası