MENÜ

Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş.

www.ortadoguenerji.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 97.580.803
Genel Sıra No: 471
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 465
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
99.228.709 482 477
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
64.460.614 49 46
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
55.103.827 225 220
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
161.047.404 171 167
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40.959.574 26 26
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
52.481.077 25 25
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
103 457 451
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası