MENÜ

Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.

www.mikropor.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 123.795.866
Genel Sıra No: 332
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 328
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
126.759.057 368 364
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.537.040 154 150
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
85.218.033 116 112
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
114.595.375 286 280
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
25.118.538 57 57
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.998.278 74 74
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
41.519 80 80
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
327 265 260
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 382 Makine Sanayi (Elektrikli Olanlar Hariç)
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası