MENÜ

Ege Gübre Sanayii A.Ş.

www.egegubre.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 149.419.804
Genel Sıra No: 217
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 215
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
198.413.463 95 94
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.360.626 247 242
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
119.541.085 66 63
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
292.642.669 44 42
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.609.669 171 169
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
19.031.099 178 178
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.473 281 280
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151 418 412
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 351 Ana Kimya Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ege Bölgesi Sanayi Odası