MENÜ

Doğan Gazetecilik A.Ş.

www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 201.287.313
Genel Sıra No: 27
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 27
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
208.663.309 73 72
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
68.049.451 40 37
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
272.932.934 10 10
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
301.097.686 42 40
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
33.497.018 34 34
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.941.102 53 53
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
384 226 222
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 342 Basım Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası