MENÜ

Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

www.bosenenerji.com
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 130.201.677
Genel Sıra No: 294
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 291
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
228.790.245 37 36
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-1.699.205 492 486
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
71.451.035 158 154
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
221.534.232 82 79
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-11.710.166 479 474
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
30.590.862 75 75
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
40 494 488
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 400 Elektrik Sektörü
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası