MENÜ

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.

www.batisoke.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 151.108.698
Genel Sıra No: 204
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 202
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
151.108.698 263 260
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
73.193.348 31 28
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
219.115.368 15 15
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
288.920.557 48 46
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
42.722.263 22 22
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
56.104.744 22 22
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
11.074 241 240
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
248 330 324
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası