MENÜ

Ankara Un Sanayii A.Ş.

www.ankaraun.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 175.297.293
Genel Sıra No: 111
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 109
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
227.174.935 39 38
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
27.979.031 284 279
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
178.190.561 28 27
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
326.382.252 32 30
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
7.098.563 236 234
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.500 193 192
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- - -
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Ankara Sanayi Odası