MENÜ

Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.

www.adel.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 123.416.073
Genel Sıra No: 336
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 332
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
246.824.669 26 25
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
97.434.777 13 13
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
158.827.613 34 33
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
292.452.584 45 43
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.035.411 29 29
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
57.643.944 21 21
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
6.181 290 289
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
403 214 210
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
32 Diğer imalatlar 390 Diğer İmalat Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 84.6 15.4 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası