MENÜ

-

-
Üretimden Satışlar (Net) (TL): -
Genel Sıra No: 38
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 38
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 102 101
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 400 394
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 310 305
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 455 449
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 213 211
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 343 341
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 419 417
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
- 389 383
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Aydın Sanayi Odası