MENÜ

İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş.

www.ipekyem.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 139.246.005
Genel Sıra No: 166
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 163
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
264.402.248 12 12
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
15.407.343 371 368
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
36.500.160 278 274
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
98.756.983 318 314
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.005.588 208 206
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
5.741.484 364 362
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
39.932 94 94
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
86 469 465
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
10 Gıda ürünlerinin imalatı 311 Gıda Maddeleri Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Gaziantep Sanayi Odası