MENÜ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.

www.yurtbay.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 186.066.819
Genel Sıra No: 7
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 7
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
186.874.703 67 67
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.647.371 90 87
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
132.323.828 39 37
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
193.754.882 95 94
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
10.271.612 120 119
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
18.615.291 133 133
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
45.490 68 68
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
796 66 64
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 361 Çanak, Çömlek, Çini, Porselen Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Eskişehir Sanayi Odası