MENÜ

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

www.ytong.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 154.898.493
Genel Sıra No: 103
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 102
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
160.397.127 147 145
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
78.162.923 16 14
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
102.955.229 65 62
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
149.343.721 156 154
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
31.861.201 22 22
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
37.037.675 27 27
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
171 421 420
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
515 157 155
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 369 Taş ve Toprağa Dayalı Diğer Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 75.00 25.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası