MENÜ

Saray Halı A.Ş.

www.sarayhali.com.tr
Üretimden Satışlar (Net) (TL): 89.666.507
Genel Sıra No: 453
Kamu Sıra No: -
Özel Sıra No: 450
Net Satışlar
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
118.580.259 340 336
Brüt Katma Değer ( Üretici fiyatlarıyla )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.410.396 474 471
Özkaynak
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
62.443.594 158 154
Aktif Toplam
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
305.142.827 25 25
Dönem Kârı/Zararı ( V.Ö )
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
-39.297.417 494 490
Faiz Amortisman ve
Vergi Öncesi Karı / Zararı
( TL ) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
4.988.381 379 377
İhracat
(Bin $) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
12.595 250 250
Ücretle Çalışanlar Ortalaması
(Adet) Genel Sıra No Sıra No Kamu/Özel
1.049 33 31
Ekonomik Faaliyet Kodu
NACE Rev.2 ISIC Rev.2
13 Tekstil ürünlerinin imalatı 321 Dokuma Sanayi
Sermaye Dağılımı (%) Kamu Özel Yabancı Halka Açık
0.00 100.00 0.00 0.00
Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu İstanbul Sanayi Odası